Absolwenci

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, pracownikiem organizacji pozarządowej, innowatorem społecznym, aktywnym obywatelem czy urzędnikiem, który chciałby rozwinąć swoją inicjatywę, Twoja uczelnia szczególnie chętnie Ci w tym pomoże.

Zasoby Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego obejmują przede wszystkim: wsparcie w ocenie Twojego pomysłu, dostęp do potencjalnych partnerów (z zewnątrz uczelni lub poza nią), wsparcie w promocji, włączenie pomysłu bądź inicjatywy do zagadnień, nad którymi pracują studenci i kadra naukowa UW oraz przeprowadzenie ewaluacji lub badania wpływu społecznego wynikającego z jego wdrożenia.

Centrum może Cię pokierować do eksperta – naukowca, pracownika UOTT czy Inkubatora UW, którzy mogą służyć Ci wsparciem, jako mentorzy i przygotować indywidualną ścieżkę dla Ciebie i Twojej inicjatywy.

A może Ty chciałbyś być mentorem dla kogoś innego? Nasi absolwenci i absolwentki to często osoby o niesamowitym doświadczeniu i wiedzy. To Wy możecie włączyć się do grona ekspertów wspierających pomysłowość innych – studentów, doktorantów, naukowców czy partnerów UW. Centrum Współpracy i Dialogu może skontaktować Cię z osobą bądź instytucją, która najbardziej skorzysta z Twojej ekspertyzy. To może być początek ciekawej współpracy i kontynuacja Twojej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, ale tym razem w roli wspierającego, uczącego czy inwestującego w pomysły innych.

  • Wsparcie dla pomysłu/inicjatywy i ocena
  • Poszukanie partnerów
  • Rola mentora dla innych
  • Udział w wydarzeniach Centrum
  • Współtworzenie oferty dydaktycznej UW i CWiD UW

Copyright © 2020 Uniwersytet Warszawski.